Požiar Daňového úradu v Košiciach, foto 4
Zdroj: Hasiči Košice