Požiar Daňového úradu v Košiciach, foto 2
Zdroj: Hasiči Košice