Požiar Daňového úradu v Košiciach, foto 1
Zdroj: Hasiči Košice