Modernizácia 77 stredných a odborných škôl, foto 3
Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka