Modernizácia 77 stredných a odborných škôl, foto 2
Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka