Modernizácia 77 stredných a odborných škôl, foto 1
Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka