Oslava Silvestra 2017 v Košiciach, foto 12
Zdroj: Mesto Košice