Oslava Silvestra 2017 v Košiciach, foto 11
Zdroj: Mesto Košice