Oslava Silvestra 2017 v Košiciach, foto 10
Zdroj: Mesto Košice