Oslava Silvestra 2017 v Košiciach, foto 9
Zdroj: Mesto Košice