Oslava Silvestra 2017 v Košiciach, foto 8
Zdroj: Mesto Košice