Oslava Silvestra 2017 v Košiciach, foto 7
Zdroj: Mesto Košice