Oslava Silvestra 2017 v Košiciach, foto 6
Zdroj: Mesto Košice