Oslava Silvestra 2017 v Košiciach, foto 5
Zdroj: Mesto Košice