Oslava Silvestra 2017 v Košiciach, foto 4
Zdroj: Mesto Košice