Oslava Silvestra 2017 v Košiciach, foto 3
Zdroj: Mesto Košice