Oslava Silvestra 2017 v Košiciach, foto 2
Zdroj: Mesto Košice