Oslava Silvestra 2017 v Košiciach, foto 1
Zdroj: Mesto Košice