Rekonštrukcia zimného štadióna v Michalovciach, foto 3