Základná škola Košice

Gemerská 2, 040 01, Košice - Juh
055 / 625 19 78

Informácie o krúžkoch a akciách školy, jedálny lístok, rozvrh, školský klub detí, výchovný poradca.
ReklamaPrevádzkovanie služby Katalóg firiem bolo ku dňu 1.4.2024 ukončené. Firemné záznamy sa budú čitateľom zobrazovať najviac 6 mesiacov. V prípade záujmu o propagáciu firmy kontaktujte, prosím, . Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.