Triple centrum, s.r.o.

Moldavská cesta 32, 040 11, Košice
0915 939 101

Individuálne aj skupinové cvičenia, osobní tréneri, bar s výživovými doplnkami, redukčné kurzy.
ReklamaPrevádzkovanie služby Katalóg firiem bolo ku dňu 1.4.2024 ukončené. Firemné záznamy sa budú čitateľom zobrazovať najviac 6 mesiacov. V prípade záujmu o propagáciu firmy kontaktujte, prosím, . Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.