Mestská časť Košice - Sídlisko KVP

Trieda KVP 1, 040 23, Košice-Sídlisko KVP
0905 980 254

Poskytovanie služieb občanom mestskej časti Košice - Sídlisko KVP. Právne, ekonomické oddelenie, oddelenie podnikateľských činností a informatiky, výstavby, dopravy a ŽP, správy majetku.
ReklamaPrevádzkovanie služby Katalóg firiem bolo ku dňu 1.4.2024 ukončené. Firemné záznamy sa budú čitateľom zobrazovať najviac 6 mesiacov. V prípade záujmu o propagáciu firmy kontaktujte, prosím, . Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.