Mgr. Pavel Horovčák, advokát

Hroncova 3, 040 01, Košice - Sever
055 / 633 39 15

Vykonávanie právnických činností v advokátskej kancelárii, komplexné právne poradenstvo a služby, zastupovanie pred súdmi.
ReklamaPrevádzkovanie služby Katalóg firiem bolo ku dňu 1.4.2024 ukončené. Firemné záznamy sa budú čitateľom zobrazovať najviac 6 mesiacov. V prípade záujmu o propagáciu firmy kontaktujte, prosím, . Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.