JUDr. Tomáš Illéš, advokát

Zombova 45, 040 23, Košice - Sídlisko KVP
055 / 623 36 40

Právnické služby súkromným osobám i podnikateľským subjektom, zastupovanie na súdoch alebo iných inštitúciách, právne poradenstvo.
ReklamaPrevádzkovanie služby Katalóg firiem bolo ku dňu 1.4.2024 ukončené. Firemné záznamy sa budú čitateľom zobrazovať najviac 6 mesiacov. V prípade záujmu o propagáciu firmy kontaktujte, prosím, . Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.