JUDr. Marek Radačovský - advokát

Žriedlová 3, 040 01, Košice - Staré Mesto
055 / 729 61 16

Právnické služby občianskeho, obchodného, trestného, konkurzného a správneho práva,  právna pomoc pri právach duševného vlastníctva, pracovného, finančného a daňového práva.
ReklamaPrevádzkovanie služby Katalóg firiem bolo ku dňu 1.4.2024 ukončené. Firemné záznamy sa budú čitateľom zobrazovať najviac 6 mesiacov. V prípade záujmu o propagáciu firmy kontaktujte, prosím, . Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.