JUDr. Ivan Vanko, advokát

Cottbuská 18, 040 23, Košice - Sídlisko KVP
055 / 622 47 89

Komplexná právna a poradenská pomoc pre tuzemské i zahraničné obchodné spoločnosti, štátne a samosprávne orgány, fyzické osoby.
ReklamaPrevádzkovanie služby Katalóg firiem bolo ku dňu 1.4.2024 ukončené. Firemné záznamy sa budú čitateľom zobrazovať najviac 6 mesiacov. V prípade záujmu o propagáciu firmy kontaktujte, prosím, . Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.