JUDr. Ivan Husár, advokát

Vojenská 14, 040 01, Košice - Staré Mesto
055 / 625 12 69

Advokátska kancelária - občianske, obchodné, konkurzné, trestné, rodinné, pracovné, správne a ústavné pravo.
ReklamaPrevádzkovanie služby Katalóg firiem bolo ku dňu 1.4.2024 ukončené. Firemné záznamy sa budú čitateľom zobrazovať najviac 6 mesiacov. V prípade záujmu o propagáciu firmy kontaktujte, prosím, . Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.