HYDROPROJEKT KOŠICE, s.r.o. v skratke HP, s.r.o.

Kuzmányho 49, 040 01, Košice
055 / 625 72 41

Projekčná inžinierska činnosť - vodohospodárske, zdravotno-vodohospodárske, hydrotechnické, hydromelioračné stavby, skládky odpadov. Stavebný dozor. Poradenstvo. Predaj stavebného materiálu.




Reklama


Upraviť informácie Pridať novú firmu

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.