GEODETING s.r.o.

Barčianska 68, 040 17, Košice
055 / 729 03 72

Geodetické, zememeračské práce a služby - geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, vytýčenie stavebné objekty, porealizačné zameranie, majetkoprávne vysporiadanie.
Reklama


Upraviť informácie Pridať novú firmu

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.