Euro Servis Plus, s.r.o.

Hlavná 102, 040 01, Košice
0908 322 165

Reklamná agentúra. Reklamy na veľkoplošných obrazovkách - LED paneloch. Zabezpečenie reklamnej kampane v médiách - TV, rádio, tlač, internet.
ReklamaPrevádzkovanie služby Katalóg firiem bolo ku dňu 1.4.2024 ukončené. Firemné záznamy sa budú čitateľom zobrazovať najviac 6 mesiacov. V prípade záujmu o propagáciu firmy kontaktujte, prosím, . Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.