Doc. JUDr. Ján Husár, CSc. advokát

Lomonosovova 10, 040 01, Košice - Juh
055 / 623 36 40

Právna činnosť, poradenstvo, zastupovanie v právnych záležitostiach, vypracovávanie zmlúv a právnych dokumentov.
ReklamaPrevádzkovanie služby Katalóg firiem bolo ku dňu 1.4.2024 ukončené. Firemné záznamy sa budú čitateľom zobrazovať najviac 6 mesiacov. V prípade záujmu o propagáciu firmy kontaktujte, prosím, . Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.