AUDIT-LD, s.r.o.

Letná 27, 040 01, Košice
0903 601 308

Audit riadnych účtovných závierok a výročných správ. Ekonomické, účtovné a podnikateľské poradenstvo a konzultácie.
ReklamaPrevádzkovanie služby Katalóg firiem bolo ku dňu 1.4.2024 ukončené. Firemné záznamy sa budú čitateľom zobrazovať najviac 6 mesiacov. V prípade záujmu o propagáciu firmy kontaktujte, prosím, . Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.