Advokát Pirč, s.r.o.

kpt. Nálepku 17, 040 01, Košice
02 / 628 591 61

Advokátska kancelária - právne služby, poradenstvo, konkurzné právo, obchodné právo, občianske právo, trestné právo.
ReklamaPrevádzkovanie služby Katalóg firiem bolo ku dňu 1.4.2024 ukončené. Firemné záznamy sa budú čitateľom zobrazovať najviac 6 mesiacov. V prípade záujmu o propagáciu firmy kontaktujte, prosím, . Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.