Do mesta Košice zavíta móda, tohtoročný program je obohatený o niekoľko noviniek