Počas desiatich večerov sa do medzinárodného festivalu Mesiac autorského čítania zapojilo 20 autorov