V Margecanoch v blízkosti železničnej stanice vznikli dve nové parkoviská s 58 miestami