Na sklenených výplniach električkových zastávok pribudnú špeciálne nálepky, zarábania úhynu vtákov