Staň sa policajtom: MV SR otvára pomaturitné štúdium s možnosťou nástupu od 18 rokov