Šengenský poludník: koncerty desiateho Šengenského poludníka opäť búrali hranice