Regionálne združenie obcí mikroregiónu Hornád oslávilo svoje 15 narodeniny