Rekonštrukcia Klimovičovej ulice je ukončená, autobusové linky začínajú jazdiť po pôvodných trasách