Mesto Košice získalo dva finančné príspevky vo výške 11 miliónov eur na rozvoj cyklodopravy