Po ročnej prestávke obnovila ZOO Košice chov tuleňov