Piesok, ktorý dorazil zo Sahary zašpinil autá po celom Slovensku, pri umývaní si dajte pozor