Počas prác na kruhovom objazde na Moldavskej Ing. Pavel Titl odporúča vodičom použiť náhradnú trasu