Po druhýkrát polícia pripravila akciu Stihnem – nestihnem, zameranú na nelegálne prechody cez trať