Pre pochod Za slušné Slovensko sa deniéra hry Príbehov obyčajného šialenstva sa posúva na 19:30 hod