Peter Ambrúž prevzal Cenu primátora mesta Rožňava, za výnimočné zásluhy v oblasti ochrany zdravia