Čitatelia Knižnice pre mládež mesta Košice a žiaci ZŠ môžu získať titul Kráľa detských čitateľov