Zákon o správnych poplatkoch sa zmení,  poplatok za cirkevný sobáš 10 eur štát zruší